Make your own free website on Tripod.com

Tiddukla Tadelsant Imedyazen

Tamsirt 1 - Ilughma
Asebter n umager | Imagraden | Isalan | Imenzayen | Taftilt | Imawalen | Idlisen-nnegh | Leqdicat-nnegh | Imazighen | Lmed tamazight | English | Espa˝ol | Franšais | Arabe | Anmager | Tabrat n Yimedyazen | Arum-agh-d | Imaslad'en | Tamesgida | Amezruy n Tiddukla

 
Iluγma n Temsirt 1
 
Alaγmu 1 :
 
S ugemmay-nni (alphabet) n Temsirt 1, ssenṭeq-d ismawen n tugniwin-a (images) akk-n ad tennameḍ taγuri s tmaziγt.
 
 
 
 

usu2.jpg

Usu

aqrab.gif

Aqrab

itri.jpg

Itri

tafunast.gif

Add your content here

 
 
Tafunast

imi.gif

Add your content here

 
 
Imi

tifirest.jpg

Tifirest

tarakna.gif

Add your content here

Taṛakna

agellid.gif

 
 
 
 
 
 
 
Agellid

alghem.gif

Add your content here

Alγem

tasumta.jpg

Add your content here

 
 
Tasarut

tafukt.gif

Iṭij (tafukt)

adar.jpg

Add your content here

 
 
 
Aḍar

amrar.gif

Amrar

agerruj.gif

Agerruj

aydi.jpg

Aydi

amger.jpg

 
 
 
 
 
 
 
Amger

irden.gif

Irden

amcic.jpg

 
 
Amcic

aghrum.jpg

Aγrum

ul.gif

 
Ul

 
Alaγmu 2 :
 
 
Qqen yal tafyirt (phrase) γer tugniwin n wadda:
 
1- Teqqar adlis ed gma-s.
 
2- Yessway imγan.
 
3- Yettneggiz s wemrar
 
4- Tturaren takurt
 
 

tturarenstakurt2.jpg

Add your content here

yesswayimghan.gif

Add your content here

yettneggizswemrar2.jpg

Add your content here

qqarenadlis2.jpg

Add your content here

 
Alaγmu 3:
 
Σawed aru awalen-a akk-n iṣ̣eḥa :
 
Achlim - aouthoul - thamourth - thili - ametchim - aoui - agherda - takhamt - adfel - aila - ouchene - ighed - oaghzene - zouir - thazerth - aila - tameghra - taghechth - thit - chreou - thafsouth - aghroum - afartatou - asemmidh - agh - aghalad - oughal - asaghour - oudhem - amghar - idh - reoulegh - idhelli - thakandorth - ichifadh - amekhtaf - icher - takchicht - ighes.
 
 
Alaγmu 4:
 
Γer tifyar-a aṭas n tikkal, akk-n ad tennameḍ taγuri n tmaziγt:
 
1- Melmi ara teqqlem γer tmurt ? 
2- Iḍelli neγra tamsirt n tmaziγt.  
3- D xalti ay d-yusan.   
4- Yerḍel-as amawal i Wezna.
5- D afus kan ay d-yeqqimen deg ugelzim-a  
6- Awal am ussekfel n wedγaγ, mi d-tjebdeḍ yiwen, ad d-grirben akk
7- Muḥend la iferres deg tebḥirt
8- Skura ed Jejjiga ad rezfent γer jida-tsent 
9- Mi as-tessuttreḍ kra, ad ak-t-id-yefk  
10- Yecca armi ay yeṛwa
 
 
 

Tiddukla Tadelsant Imedyazen
Association culturelle Imedyazen
BP 129 Poste Didouche Mourad
16006- Alger - AlgÚrie
Tel. (+213) (0) 64 77 07 37